pilet 30EUR, saadaval ainult kohapeal

Lapsed kuni 12 aastat (kaas arvatud) tasuta.

Auto pilet festivali alas 100EUR. Festivali ala ees olevas parklas tasuta.

Ticket 30EUR, only available at the festivalgrounds

Children up to 12 years (included) free.

Car ticket to enter the festival grounds 100EUR. It is free to park in the parking lot before the main gate

© Smash at Rutja Airfield: Proudly by Hunta MK